Primeira prova 

31 / 01 / 2021

Segunda prova 

21 / 02 / 2021

Terceira prova 

21 / 03 / 2021

Quarta prova 

18 / 04 / 2021

Quinta prova 

30 / 05 / 2021

Sexta prova 

20 / 06 / 2021

Sétima prova 

19 / 09 / 2021

Prova final

30 / 10 / 2021

31 / 10 / 2021